Należności od klientów

Niepołączone płatności

Najwięksi dłużnicy

Zadania


Należności od klientów


Zestawienie prezentuje listę wszystkich należności w podziale na faktury, których termin zapłaty jeszcze nie minął oraz faktury przeterminowane w podziale na okresy. Kliknięcie w wybraną pozycję spowoduje przeniesienie do zakładki Kto mi zalega? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanym okresom.Niepołączone płatności


Zestawienie prezentuje wszystkie płatności, które nie zostały połączone z fakturami. Pozycje można połączyć w zakładce Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży.


Najwięksi dłużnicy


Lista największych dłużników prezentowana jest od największej kwoty należności. Kliknięcie w pozycję powoduje przeniesienie do zakładki Kto mi zalega? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających wskazanemu kontrahentowi.


Zadania


Zadania prezentują listę czynności do wykonania w procesie monitowania i windykacji kontrahentów. Skierowanie kursora na pozycję i kliknięcie w nią powoduje przeniesienie do zakładki Kto mi zalega? oraz automatyczne zdefiniowanie filtrów odpowiadających poszczególnemu zadaniu.