W przypadku transakcji niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą można ją skategoryzować jako przychód bądź wydatek prywatny. W tym celu w oknie operacji bankowej należy wybrać opcję Oznacz jako przychód prywatny lub Oznacz jako wydatek prywatny. Dokumenty te, nie będą wyświetlane jako nierozliczone.