Oświadczenie

Wysyłanie deklaracji (kwota do autoryzacji eDeklaracji)

Wysyłanie deklaracji (podpis elektroniczny)

 


Zakładka Ustawienia wysyłki plików JPK-V7 służy do sparametryzowania ustawień wysyłki pliku JPK_V7 oraz deklaracji VAT UE do Urzędu Skarbowego. Użytkownicy systemu mają możliwość skorzystania z wysyłki za pomocą podpisu elektronicznego lub kwoty do autoryzacji.


Oświadczenie


Pole Oświadczam, że dostarczyłem do US poprawnie wypełniony formularz UPL-1 należy zaznaczyć w przypadku, gdy deklarację podpisuje podpisem kwalifikowanym osoba z biura rachunkowego. Funkcjonalność wysyłki deklaracji dostępna jest w zakładce Ustawienia wysyłki plików JPK-V7. Wysyłanie deklaracji za pomocą kwoty do autoryzacji


Zaznaczenie pola Automatycznie wyślijJPK-V7 do Urzędu Skarbowego oraz wprowadzenie poprawnej wartości w polu Kwota do autoryzacji eDeklaracji spowoduje, że po zatwierdzeniu deklaracji VAT wysyłka do Urzędu Skarbowego rozpocznie się automatycznie. W przypadku pliku JPK_V7 należy w zakładce Moja księgowość/JPK na początku zatwierdzić plik JPK_V7 a następnie kliknąć przycisk Wyślij.

Jeśli deklaracja nie będzie wysyłana z systemu, należy zaznaczyć parametr Nie wysyłaj. Będę dostarczać deklaracje drukowane do US. Po zatwierdzeniu deklaracja nie zostanie wstawiona do kolejki wysyłania.   Zaznaczenie pola Wysyłaj eDeklaracje na bramkę testową Ministerstwa Finansów służy sprawdzeniu czy format deklaracji jest poprawny. Dane autoryzacyjne, takie jak kwota autoryzacji oraz dane osobowe, nie są weryfikowane. Fakt dostarczenia deklaracji na bramkę testową nie oznacza zatem, że zostanie dostarczona do Urzędu Skarbowego.  Wysyłka deklaracji VAT za pomocą podpisu elektronicznego


Istnieje możliwość wysyłki eDeklaracji za pomocą podpisu elektronicznego. Konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie programu KIR Szafir i wykonanie następujących kroków:

1. Przejść do zakładki Moja księgowość/Deklaracje
2. Wybrać przycisk Zaznacz wiele
3. Zaznaczyć Deklarację VAT na liście
4. Wybrać przycisk 
Opcje zaawansowane/ Podpis elektroniczny  5. Po wykonaniu tych czynności zostaną Państwo przekierowani do programu KIR Szafir, gdzie konieczne jest postępowanie według  wskazanych poleceń. 

6. Po podpisaniu deklaracji należy ją zatwierdzić. Wówczas wysyłka do Urzędu Skarbowego rozpocznie się automatycznie.Wysyłka pliku JPK_V7 za pomocą podpisu elektronicznego


W celu wysłania pliku JPK_V7 podpisem elektronicznym należy przejść do zakładki Klienci/Obsługa klientów/JPK. Następnie skierować myszką na wybrany plik JPK i kliknąć przycisk Podpisz i Wyślij. (Funkcjonalność dostępna jedynie dla biur rachunkowych). 


W lewym górnym rogu otworzy się okno KIR SZAFIR, w którym zostanie wyświetlony plik JPK do podpisania. Po prawidłowym procesie podpisania pliku, w systemie zostanie wyświetlony komunikat Wybrane deklaracje zostały podpisane i wysłane.