Kwota do autoryzacji eDeklaracji, wraz z innymi danymi autoryzacyjnymi, pozwala na potwierdzenie tożsamości Użytkownika podczas wysyłki deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego. Kwota ta zmienia się wraz z pierwszym dniem nowego roku i obowiązuje do 31 grudnia (bez względu na okres deklaracji). Rozliczenie roczne za rok poprzedni składamy do końca kwietnia roku następnego i w związku z tym kwotę do autoryzacji stanowi wartość przychodów sprzed dwóch lat.W przypadku dokumentów podpisywanych danymi autoryzacyjnymi i składanych w 2019 roku w polu Kwota do autoryzacji eDeklaracji należy wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2017.

Jako kwotę przychodu za rok 2017 należy rozumieć, w przypadku:

  • PIT-28 - wariant (19) -  poz. 45,
  • PIT-36 - wariant (22) poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2017 rok podatnik występował jako małżonek,
  • PIT-36L - wariant (11) - poz. 13 lub poz. 18,
  • PIT-37 - wariant (22) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2017 rok podatnik występował jako małżonek,
  • PIT-38 - wariant (11) - poz. 24,
  • PIT-39 - wariant (7) - poz. 20,
  • PIT-40 - wariant (22) - poz. 57,
  • PIT-40A - wariant (18) - poz. 38.

Podczas wpisywania kwoty należy wpisać kropkę a nie przecinek.

W przypadku, gdy żadne z wymienionych zeznań/rozliczeń nie było składane, w polu Kwota do autoryzacji eDeklaracji proszę wpisać wartość " 0.00 ''.