W zakładce Asystent finansowy po lewej stronie w Panelu filtrów  znajduje się opcja Typ operacji. Po kliknięciu w nią rozwinął się poszczególne typy operacji bankowych.


                                       


Domyślnie rozpoznawane są operacje:

  • Wpłata - dla operacji przychodzących (z pewnymi wyjątkami ujętymi poniżej),

  • Wypłata - dla obciążeń konta,

  • Odsetki na rachunku - wszystkie wpływy od kontrahenta bank (także zwrot za promocję ZUS) mogą być automatycznie księgowane jako przychód,

  • Koszty bankowe - wszystkie potrącenia z rachunku związane z obsługą konta, mogą być automatycznie księgowane jako koszt,

  • Zapłata do US - zapłata za podatek VAT, PIT, PPE,

  • Zapłata do ZUS - zapłata za składki ZUS,

  • Wpłata od US - zwrot z US,

  • Wpłata od ZUS - zapłata za składki ZUS.

W przypadku, gdy transakcja nie dotyczy prowadzonej działalności możemy ją skategoryzować jako Wpłata prywatna lub Wypłata prywatna. Dokumenty takie nie będą wyświetlane jako nierozliczone przy przejściu do zakładki Asystent finansowy