W zakładce Asystent finansowy z lewej strony w Panelu filtrów dostępna jest opcja Typ operacji. Po kliknięciu - zostaną rozwinięte poszczególne typy operacji bankowych.


                                       


Domyślnie rozpoznawane są operacje:

  • Wpłata - dla operacji przychodzących (z pewnymi wyjątkami ujętymi poniżej);

  • Wypłata - dla obciążeń konta;

  • Odsetki na rachunku - wszystkie wpływy od "kontrahenta bank" (także zwrot za promocję ZUS) mogą być automatycznie księgowane jako przychód;

  • Koszty bankowe - wszystkie potrącenia z rachunku związane z obsługą konta mogą być automatycznie księgowane jako koszt;

  • Zapłata do US - zapłata za podatek VAT, PIT, PPE;

  • Zapłata do ZUS - zapłata za składki ZUS;

  • Wpłata od US - zwrot z US;

  • Wpłata od ZUS - zapłata za składki ZUS.

W przypadku, gdy transakcja nie dotyczy prowadzonej działalności można ją skategoryzować jako Wpłata prywatna lub Wypłata prywatna. Dokumenty takie nie będą wyświetlane jako nierozliczone przy przejściu do zakładki Asystent finansowy.