Szybka faktura to udogodnienie, które pozwoli na wystawienie faktury kontrahentom w trzech szybkich krokach. Można to zrobić bezpośrednio z Pulpitu czyli pierwszej zakładki widocznej po zalogowaniu się do modułu Księgowość, bez konieczności przechodzenia do zakładki Fakturowanie / Faktury. Należy kliknąć wskazaną ikonę, która znajduje się po lewej stronie funkcji Szybka faktura.


  • Wybrać kontrahenta z rozwijalnej listy

  • Uzupełnić dane

  • Zatwierdzić przyciskiem Wystaw fakturę
Szybka faktura wiąże się jednocześnie z kilkoma ograniczeniami:

  • nie pozwala na wystawienie faktury dla kontrahenta, który nie jest jeszcze zdefiniowany na liście kontrahentów,

  • nie pozwala na wystawienie faktury z więcej niż jedną pozycją,

  • nie pozwala na wystawienie faktury, dla której data sprzedaży jest inna niż data wystawienia,

  • nie pozwala na wystawienie faktury bez VAT - skorzystaj z szablonu Faktura bez VAT

  • nie pozwala na wystawienie faktury dla firm rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym - skorzystaj z szablonu Sprzedaż - ryczałt lub Sprzedaż - ryczałt - bez VAT.