Wprowadzenie pojazdu 

    Edycja/Zmiana statusu pojazdu

    Usunięcie pojazdu 


Wprowadzenie pojazdu


Wprowadzanie samochodu w systemie mKsięgowość to nie tylko uzupełnienie numeru rejestracyjnego. Poprawne zdefiniowanie parametrów będzie mieć wpływ na właściwe wyliczenia faktur lub pozycji na fakturze przypisanych do danego pojazdu. 

W celu dodania pojazdu należy przejść do Moja księgowość/Podsumowanie i w lewym dolnym rogu kliknąć przycisk Pojazdy.  Następnie kliknąć przycisk Dodaj pojazd.

Zdefiniować w systemie można takie rodzaje samochodów jak:Pozycje, które należy uzupełnić to:  

 • Numer rejestracyjny - pozycja, po której identyfikowany jest pojazd  
 • Opis samochodu - określenie marki i modelu  
 • Typ samochodu - definiuje sposób rozliczania VAT, dostępne opcje: osobowy, homologacja ciężarowa, ciężarowy  
 • Własność - określenie stanu prawnego pojazdu i związanym z nim typem rozliczenia (służbowy, prywatny, leasing, wynajem długoterminowy - spełnione warunki leasingu, wynajem długoterminowy i krótkoterminowy)  
 • Pojemność silnika (w cm3) - należy ustawić np. 2000 cm3
    

 

Dodatkowo:  

 • Numer środka trwałego - dla własności służbowy  
 • Kwota dotychczasowych kosztów ujętych w KPiR - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu  
 • Kwota kosztów wynikająca z dokumentów - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu  
 • Kwota wynikająca z ewidencji przebiegu pojazdu - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu  
 • Numer umowy leasingowej - dla własności leasing, wynajem długoterminowy - spełnione warunki leasingu, wynajem długoterminowy i krótkoterminowy  
 • Wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej - zaznaczenie parametru dla samochodu osobowego powoduje odliczenie 100% VAT od paliwa dla powiązanego pojazdu, w przeciwnym wypadku odliczane jest 50%  
    

Edycja/Zmiana statusu pojazdu


Jeśli zaistnieje konieczność edycji danych dotyczących pojazdu, pojazd zostanie sprzedany lub nie będzie użytkowany a był uwzględniany podczas wyliczania kosztów konieczna jest zmiana jego statusu na nieaktywny. Należy przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie/Pojazdy, najechać kursorem na wprowadzony pojazd i wybrać przycisk Edytuj a następnie przy parametrze Aktywny wybrać Nie i zapisać zmiany. 


 


  


Usunięcie pojazdu


Jeśli pojazd nie był uwzględniany podczas dodawania faktur kosztowych ani nie była dla niego naliczana amortyzacja (w przypadku gdy był zdefiniowany jako środek trwały) możliwe jest jego usunięcie. W tym celu należy nakierować kursor na pojazd wybrać przycisk Usuń