Wprowadzenie pojazdu

    Edycja/Zmiana statusu pojazdu

    Usunięcie pojazdu 


Wprowadzenie pojazdu


Wprowadzanie samochodu w systemie mKsięgowość to nie tylko uzupełnienie numeru rejestracyjnego. Poprawne zdefiniowanie parametrów będzie mieć wpływ na właściwe wyliczenia faktur lub pozycji na fakturze przypisanych do danego pojazdu. 


W celu dodania pojazdu należy przejść do Moja księgowość/Podsumowanie i w lewym dolnym rogu kliknąć przycisk Pojazdy.  Następnie kliknąć przycisk Dodaj pojazd.Pozycje, które należy uzupełnić to:  

 • Numer rejestracyjny - pozycja, po której identyfikowany jest pojazd  
 • Opis samochodu - określenie marki i modelu  
 • Typ samochodu - definiuje sposób rozliczania VAT, dostępne opcje: osobowy, homologacja ciężarowa, ciężarowy  
 • Własność - określenie stanu prawnego pojazdu i związanym z nim typem rozliczenia (służbowy, prywatny, leasing, wynajem długoterminowy - spełnione warunki leasingu, wynajem długoterminowy i krótkoterminowy)  
 • Pojemność silnika (w cm3) - należy ustawić np. 2000 cm3
    

  

Dodatkowo:  

 • Numer środka trwałego - dla własności służbowy  
 • Kwota dotychczasowych kosztów ujętych w KPiR - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu 
 • Kwota kosztów wynikająca z dokumentów - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu  
 • Kwota wynikająca z ewidencji przebiegu pojazdu - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu  
 • Numer umowy leasingowej - dla własności leasing, wynajem długoterminowy - spełnione warunki leasingu, wynajem długoterminowy i krótkoterminowy  
 • Wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej - zaznaczenie parametru powoduje odliczenie 100% VAT od paliwa dla powiązanego pojazdu, w przeciwnym wypadku odliczane jest 50% 
    

Edycja/Zmiana statusu pojazdu


Jeśli zaistnieje konieczność edycji danych dotyczących pojazdu, pojazd zostanie sprzedany lub nie będzie użytkowany a był uwzględniany podczas wyliczania kosztów konieczna jest zmiana jego statusu na nieaktywny. Należy przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie/Pojazdy, najechać kursorem na wprowadzony pojazd i wybrać wycisk Edytuj a następnie przy parametrze Aktywny wybrać Nie i zapisać zmiany. 


  


  


Usunięcie pojazdu


Jeśli pojazd nie był uwzględniany podczas dodawania faktur kosztowych ani nie była dla niego naliczana amortyzacja możliwe jest jego usunięcie. W tym celu należy nakierować kursor na pojazd wybrać przycisk Usuń