W przypadku, gdy pojazd został zakupiony jako samochód firmowy lub został przekazany na stan firmy, wówczas powinien zostać wprowadzony do systemu z wartością służbowy w polu Własność.

Wchodzimy w Moja księgowość/Podsumowanie i klikamy w lewym dolnym rogu przycisk Pojazdy.
Następnie klikamy przycisk Dodaj pojazd.
I w polu Własność zmieniamy wartość na służbowy.
W polu Numer środka trwałego istnieje możliwość połączenia pojazdu z wprowadzoną pozycją środka trwałego. W przypadku, gdy pole wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej jest zaznaczone, dla podatników VAT system będzie limitować księgowanie 100% do Rejestru VAT oraz KPIR. Wprowadzony pojazd będzie można wybrać na właściwej przy wprowadzaniu wydatków związanych z samochodem (Dodatkowe informacje - czerwona ikonka).


W przypadku pojazdu służbowego wykorzystywanego nie tylko do celów działalności gospodarczej koszty będą księgowały się następująco: 50% w Rejestrze VAT i 75% w KPIR np. Wydatek wynosi 100 zł netto: 

  • w Rejestrze VAT ujęte będzie 50% x 23 zł = 11,50

  • w KPIR ( 100 zł netto + 11,50) x 75%= 83,63W przypadku, gdy w systemie wprowadzony jest jeden pojazd, zostanie on podłączony automatycznie pod pozycję (Dodatkowe informacje - zielona ikona).