Przegląd najważniejszych zmian podatkowych od początku 2019 r.

Limity w odliczaniu kosztów leasingu oraz eksploatacji samochodów osobowych od 2019 roku 

Od 2019 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło limity, przez które ograniczone zostało rozliczanie w kosztach podatkowych kwoty wydatków związanych z samochodami osobowymi:

· Limit amortyzacji samochodu osobowego ustalono w kwocie 150 tys. zł (225 tys. zł dla aut elektrycznych). Taki sam limit będzie obowiązywał, jeśli chodzi o zaliczanie do kosztów opłat w leasingu operacyjnym.

· Wydatki związane z samochodem firmowym używanym wyłącznie do działalności gospodarczej będzie można rozliczać w kosztach bez ograniczeń, ale pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

· W przypadku aut firmowych używanym do celów mieszanych, do kosztów będzie można zaliczyć 75% dla wydatków eksploatacyjnych (m.in. paliwo, serwis, opłaty parkingowe i autostradowe)

· W przypadku aut prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej do kosztów będzie można zaliczyć 20% dla wydatków eksploatacyjnych, zniesiony jednak zostaje obowiązek ewidencji przebiegu pojazdów

 

Danina solidarnościowa, czyli podatek od najzamożniejszych podatników

Podatnicy podatku PIT, których dochody przekroczą 1 mln złotych w 2019 roku, będą musieli odprowadzić daninę solidarnościową, czyli dodatkowy 4% podatek od nadwyżki powyżej wskazanego progu dochodowego 1 mln złotych. Część środków pieniężnych uzyskanych z nowego źródła podatkowego planowo ma być przeznaczona na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

Jednorazowe rozliczenie straty podatkowej

Do końca 2018 roku przedsiębiorca mógł odliczyć wygenerowaną stratę w kolejnych 5-ciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek roku nie mogła przekroczyć 50% straty. Z początkiem 2019 roku przedsiębiorcy będą mieli do wyboru, oprócz wskazanej metody rozliczenia straty, również możliwość jednorazowego odpisania straty do wysokości 5 mln złotych. Nowe rozliczenie straty będzie mieć zastosowanie do strat powstałych począwszy od 2019 r.

 

Obrót walutami wirtualnymi

Przychody ze zbycia takich walut zakwalifikowano do źródeł kapitałowych, wobec których zastosowanie ma 19% stawka. Przychodów ze zbycia waluty wirtualnej nie łączy się z innymi przychodami kapitałowymi.

 

Ulga na złe długi

Podatek należny będzie można skorygować już po upływie 90 dni w przypadku niezapłaconych wierzytelności, a nie tak jak dotychczas po upływie 150 dni. Analogicznie zaprojektowano zmiany po stronie dłużników, polegające na skróceniu terminu ze 150 do 90 dni na dokonanie przez podatnika obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku z faktury, w przypadku nieuregulowania należności z niej wynikającej. 

 

Forma opodatkowania

Od 2019 r. w związku ze zmianą przepisów podatnicy, którzy chcą z mienić formę opodatkowania na 2019 roku są zobowiązani zaktualizować CEiDG w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym. W przypadku, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego, aktualizację CEiDG odnośnie wyboru formy opodatkowania można złożyć do końca roku podatkowego.


1 Person gefällt das
1 Kommentar

Bardzo mi sie podoba. tylko dopiero dziś pierwszy raz zauważyłam ten wątek,, będę zaglądać pozdrawiam serdecznie

Anmelden oder Registrieren um einen Kommentar zu veröffentlichen