Wprowadzenie pojazdu 

    Edycja/Zmiana statusu pojazdu

    Usunięcie pojazdu 


Wprowadzenie pojazdu


Wprowadzanie samochodu w systemie mKsięgowość to nie tylko uzupełnienie numeru rejestracyjnego. Poprawne zdefiniowanie parametrów będzie mieć wpływ na właściwe wyliczenia faktur lub pozycji na fakturze przypisanych do danego pojazdu. 

W celu dodania pojazdu należy przejść do Pojazdy i Środki Trwałe / Pojazdy / Dodaj pojazd.  


 
 

  

Pozycje, które należy uzupełnić to:  

 • Numer rejestracyjny - pozycja, po której identyfikowany jest pojazd  

 • Opis samochodu - określenie marki i modelu  

 • Typ samochodu - definiuje sposób rozliczania VAT, dostępne opcje: osobowy, homologacja ciężarowa, ciężarowy  

 • Własność - określenie stanu prawnego pojazdu i związanym z nim typem rozliczenia (służbowy, prywatny, leasing, wynajem długoterminowy - spełnione warunki leasingu, wynajem długoterminowy i krótkoterminowy)  

 • Pojemność silnika (w cm3) - determinuje przelicznik stosowany w ewidencji przebiegu pojazdu   
 


Dodatkowo:  

 • Numer środka trwałego - dla własności służbowy  

 • Kwota dotychczasowych kosztów ujętych w KPiR - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu  

 • Kwota kosztów wynikająca z dokumentów - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu  

 • Kwota wynikająca z ewidencji przebiegu pojazdu - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu  

 • Numer umowy leasingowej - dla własności leasing, wynajem długoterminowy - spełnione warunki leasingu, wynajem długoterminowy i krótkoterminowy  

 • Wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej - zaznaczenie parametru powoduje odliczenie 100% VAT od paliwa dla powiązanego pojazdu, w przeciwnym wypadku odliczane jest 50%  
   
   

Edycja/Zmiana statusu pojazdu


Jeśli zaistnieje konieczność edycji danych dotyczących pojazdu,   pojazd zostanie sprzedany lub nie będzie użytkowany a był uwzględniany podczas wyliczania kosztów konieczna jest zmiana jego statusu na nieaktywny. Należy przejść do zakładki Pojazdy i środki trwałe/ Pojazdy, najechać kursorem na wprowadzony pojazd i wybrać wycisk Edytuj a następnie przy parametrze Aktywny wybrać NIE i zapisać zmiany  

  

  


Usunięcie pojazdu


Jeśli pojazd nie był uwzględniany podczas dodawania faktur kosztowych ani nie była dla niego naliczana amortyzacja możliwe jest jego usunięcie. Należy po najechaniu kursorem na pojazd wybrać przycisk Usuń