W zakładce Inbox istnieje możliwość automatycznego przejścia do zakładki IBV w celu zaksięgowania dokumentów. Przejście możliwe jest po wybraniu przycisku Przejdź do IBV, znajdującego się w prawym rogu ekranu: