W przypadku chęci zmiany Księgowej prowadzącej należy skontaktować się z Działem Opieki Klienta na adres e-mail: opiekaklienta@cashdirector.pl lub telefonicznie: 22 100 50 60 (wew.4).