Wprowadzone dane na fakturze można zmienić korzystając z opcji edycji. W tym celu należy skierować kursor na panel dokumentu i wybrać opcję Cofnij zatwierdzenie:Po odksięgowaniu faktury wybrać przycisk Edytuj:
Zostanie wówczas wyświetlony szablon z uzupełnionymi poprzednio danymi. Po zaktualizowaniu informacji dokument należy zapisać.


W celu zmiany danych firmowych w polu Wystawca należy przejść do zakładki Ustawienia/Firma i w sekcji Dane podstawowe dokonać edycji: