MT940 to raport w postaci pliku tekstowego. Poprzez zachowanie właściwego dla tego formatu sposobu opisania wyciągów bankowych możliwe jest ich zaimportowanie do programów finansowo-księgowych. Usługę generowania plików można aktywować w serwisie transakcyjnym w zakładce Płatności/Historia/Raport MT940/Włącz raport.


Korzyści wynikające z aktywnej usługi:

  • możliwość codziennego otrzymywania raportu;

  • zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnionych błędów podczas manualnego wprowadzania dokumentów;

  • obniżenie kosztów usług księgowych związanych z zmniejszeniem nakładów pracy księgowania operacji z wyciągów bankowych.


Wniosek o aktywację usługi można złożyć na stronie mBanku po kliknięciu w link MT940