Dokument WZ (wydanie zewnętrzne) jest dowodem magazynowym dokumentującym wydanie z magazynu towarów bądź materiałów, np. na rzecz kontrahenta. W systemie księgowym obecnie nie ma możliwości udokumentowania takiej transakcji, wobec tego dowód magazynowy należy sporządzić poza serwisem. W celu jego zarchiwizowania można skorzystać z E-segregatora dostępnego w zakładce Inbox