Składka chorobowa stanowi część składki społecznej ZUS 51. W związku z tym, że jest składką dobrowolną nie jest automatycznie generowana przez system. W przypadku konieczności jej uwzględnienia w deklaracji ZUS DRA należy w zakładce Ustawienia/Właściciel uzupełnić parametr Okresy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgłoszone do ZUS: