Podczas korzystania z systemu księgowego zostaje wyświetlony komunikat o konieczności przedłużenia sesji z informacją o czasie jej wygaszenia:Brak przedłużenia spowoduje automatyczne wylogowanie Użytkownika z serwisu, dlatego istotne jest zwrócenie uwagi podczas pracy z systemem, np. wystawiania faktury. 


Funkcjonalność została wprowadzona w trosce o bezpieczeństwo danych Użytkowników.