Kategoria dodana podczas wystawiania faktury nie jest widoczna na wydruku dokumentu, jednakże pełni kluczową rolę w procesie księgowym. Zapis powoduje ujęcie towaru/usługi w KPiR/Ewidencji przychodów, rejestrze VAT, PIT/PPE. Do każdego szablonu automatycznie przypisane są poszczególne kategorie, np.:Po kliknięciu w pole Kategoria zostanie otworzone okno zawierające listę kategorii do wyboru:Poniżej przykłady księgowania wybranych kategorii:


Sprzedaż - KPiR


Kategoria

Kolumna KPiR

Rejestr VAT

Sprzedaż towarów FAKTUROWANA

7

TAK

Sprzedaż ST

8

TAK

Dodatnie różnice kursowe

8

NIE


Zakup - KPiR


Kategoria

Kolumna KPiR 

Rejestr VAT

Materiały biurowe

13

TAK

Wynagrodzenia - UCP - brutto

12

NIE

Wydatki prywatne

brak

NIE


Sprzedaż - ryczałt:


Kategoria

Deklaracja PPE

Rejestr VAT

Sp. ryczałt stawka (wszystkie) 

TAK

TAK

FV do paragonu 

NIE

NIE

S(23) WNT

NIE

TAK


Zakup - ryczałt:


Kategoria

Rejestr VAT

Paliwo do samochodu

TAK

Wydatki prywatne 

NIE

Pozostałe usługi

TAK