System księgowy obecnie nie przewiduje generowania Ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, w związku z tym dokument ten należy sporządzić poza serwisem. Powinien zawierać następujące informacje:


- numer kolejny wpisu,

- datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami lub rachunkami,

- kwotę przychodu.


Przychód ze sprzedaży bezrachunkowej można zaksięgować szablonem Sprzedaż dla osób fizycznych nieewidencjonowana na kasie fiskalnej:Wpis zostanie ujęty w kolumnie 7 KPiR.