Notę odsetkową w systemie księgowym można wystawić korzystając z szablonu Otrzymane odsetki:Dokument zawierać będzie poniższe informacje:

Nota odsetkowa zostanie ujęta w kolumnie 8 KPiR. 


Użytkownicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą zastosować szablon DW Otrzymane odsetki: