Wiadomości e-mail zawierające wystawioną fakturę w systemie księgowym zawierają poniższe informacje:


Treść wiadomości e-mail można edytować. W tym celu należy wybrać przycisk Wyślij e-mailem

W następnym kroku zmienić treść wiadomości w zaznaczonym polu: