W przypadku stwierdzenia braku faktury w deklaracjach w pierwszej kolejności należy zweryfikować ich status oraz uruchomić proces kontroli miesiąca w zakładce Zamknij miesiąc. Wyłącznie dokumenty zaksięgowane zostaną ujęte w rozliczeniach:Jeśli faktura pomimo właściwego statusu nadal nie została wykazana w deklaracjach, konieczne jest sprawdzenie, czy podczas wprowadzania dokumentu nie doszło do pomyłki, np. w zapisie dat. W tym celu należy kliknąć w panel i wybrać opcję Szczegóły:Zostanie wówczas otworzone okno zawierające podstawowe informacje, takie jak: Okres księgowy, Data sprzedaży, Data wystawienia: