System księgowy obecnie nie posiada funkcji umożliwiającej sporządzenie zeznania rocznego. Dane do rozliczeń dostępne są w ostatniej zaliczce PIT/PPE wygenerowanej w danym roku podatkowym, gdzie zawarte są wartości przychodów oraz kosztów narastająco od początku roku. 


W przypadku chęci skorzystania z jednorazowej usługi księgowej sporządzenia rozliczenia rocznego należy skontaktować się Działem Opieki Klienta na adres: opiekaklienta@cashdirector.pl