Dokumenty w zakładce OCR i weryfikacja oczekują na przetworzenie przez system. W przypadku konieczności ich skategoryzowania należy skierować kursor na panel dokumentu i wybrać opcję Inne:


Dokument wówczas zostanie przeniesiony do E-segregatora, gdzie można przechowywać wszystkie te, które nie podlegają rozliczeniom, np. ewidencje.