Częściową płatność za fakturę można wprowadzić po skorzystaniu z przycisku Rozliczenia na panelu dokumentu:


W otworzonym oknie w polu Kwota należy usunąć automatycznie zapisaną wartość i wpisać właściwą oraz Dodać płatność:Status płatności faktury zostanie zaktualizowany. Czerwoną czcionką zostanie podana pozostała kwota do zapłaty: