UPO, dokument potwierdzający przesłany do Urzędu Skarbowego plik, np. JPK, Deklaracja VAT UE, zostaje automatycznie dostarczony do Użytkownika na adres e-mail wprowadzony w ustawieniach firmowych oraz do zakładki Inbox/Inne/UPO.  


Podatnik ma również możliwość pobrania UPO ze strony rządowej. 


W celu wygenerowania poświadczenia wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego należy pobrać nr referencyjny z z zakładki JPK poprzez skierowanie kursora na panel dokumentu i wybór opcji Zmień nr referencyjny:


Istniejący nr należy skopiować, a następnie przejść do strony https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/status i wkleić w polu Numer referencyjny:

W celu pobrania UPO deklaracji VAT UE należy wykonać następujące czynności:


1. Przejść do zakładki Deklaracje;

2. Zaznaczyć checkboxem wysłaną deklarację VAT UE;

3. Wybrać z lewej strony Opcje zaawansowane/Nr. ref. UPO;

4. Skopiować wyświetlony w prawym górnym rogu numer:5. Przejść do strony https://klient-eformularz.mf.gov.pl/declaration-client/status i wkleić w polu Numer referencyjny: