Wprowadzenie numeru REGON możliwe jest w ustawieniach firmowych w sekcji Dane podstawowe z prawej strony ekranu:


Przycisk Pobierz dane z GUS umożliwia automatyczne pobranie informacji na podstawie NIP.