Funkcja Odśwież JPK służy do aktualizacji statusu wysyłki pliku JPK do Urzędu Skarbowego. W przypadku braku zmiany żółtej ikony na zieloną kopertę po przesłaniu deklaracji należy skierować kursor na panel dokumentu i wybrać Odśwież JPK:Jeśli dokument został przyjęty przez system Urzędu Skarbowego status ulegnie zmianie:Uwaga! Funkcja nie jest obligatoryjna i nie wpływa na wysyłkę pliku.