Podatek liniowy jest jedną z form opodatkowania do wyboru. Charakteryzuje się stałą stawką podatku (19%) od dochodu. W celu jej zaznaczenia należy przejść do zakładki Ustawienia/Właścicielwybrać przycisk Zmień, w otworzonym oknie zaznaczyć formę opodatkowania Liniowa i wpisać właściwy zakres dat: