Statusu małego podatnika, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro (dotyczy większości podatników rozliczających się za pomocą KPiR) można wprowadzić w ustawieniach firmowych. W tym celu przy parametrze Mały Podatnik należy wybrać Zmień i w otworzonym oknie uzupełnić właściwe daty:Status małego podatnika nie wymaga odrębnego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.