W przypadku chęci przeniesienia księgowości z innego systemu księgowego należy uzupełnić dane w zakładce Ustawienia/Bilans otwarcia PIT w podsumowaniu kolumn KPiR na koniec miesiąca sprzed rozpoczęcia pracy z programem:



System uniemożliwia wprowadzenie deklaracji wygenerowanych w innych serwisach. W celu utworzenia tożsamych dokumentów konieczne jest uzupełnienie danych o faktury sprzedaży i kosztu, jak również ustawień w zakładce Firma i Właściciel.