Mikrorachunek podatkowy można wygenerować w zakładce Ustawienia/Właściciel po wskazaniu właściwego Urzędu Skarbowego i wyborze przycisku Wygeneruj:Dane pobierane są na podstawie NIP.