Użytkownik systemu ma możliwość sprawdzenia statusu płatności faktur wystawionych przez firmę CashDirector za korzystanie z usług księgowych lub pakietów w Dziale Windykacji i Rozliczeń. Pytania należy kierować na adres e-mail: windykacja@cashdirector.pl lub telefonicznie: 22 100 50 60 wew. 2.