Wartość dochodu uzyskanego w ciągu roku można sprawdzić w deklaracji PIT za grudzień bądź IV kwartał w polu Dochód narastającoPrezentację przychodów i kosztów z lat poprzednich można uzyskać w zakładce KPiR po skorzystaniu z przycisku Pokaż wcześniejsze:


Dane do wydruku dostępne są w raporcie rocznym KPiR. W celu wygenerowania dokumentu należy ustawić właściwą datę i wybrać KPiR - zestawienie roczne:Raport będzie zawierać:Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych roczną wartość przychodu mogą sprawdzić w rocznej ewidencji przychodu dostępnej w zakładce Ryczałt. W celu wygenerowania dokumentu należy ustawić właściwą datę i wybrać EPR - Zestawienie roczne:


Wygenerowany dokument będzie zawierać poniższe informacje:Widok przychodów uzyskanych w poprzednich latach można również uzyskać w zakładce Ryczałt po kliknięciu w przycisk Pokaż wcześniejsze: