Pełna lista wprowadzonych do systemu kontrahentów dostępna jest w zakładce faktur sprzedażowych - Kontrahenci z lewej strony ekranu:

Zaznaczenie parametru Tylko bardzo ważni spowoduje wyświetlenie na liście kontrahentów zdefiniowanych poniższym przyciskiem:Funkcja umożliwia sprawniejsze wyszukiwanie często wybieranych kontrahentów: