Użytkownicy posiadający pakiet księgowy mają możliwość przekazania Księgowemu prowadzącemu informacji o dostarczeniu wszystkich dokumentów do systemu:W zakładce Start z prawej strony ekranu widoczny jest przycisk Zgłoś gotowość do zamknięcia miesiąca.

Po jego kliknięciu zostanie wyświetlony komunikat - Miesiąc mm/rrrr zgłoszony do zamknięcia:Po zamknięciu miesiąca przez Księgowego, komunikat zmienia się na Miesiąc zamknięty: Zamkniecie miesiąca - INBOX


Funkcjonalność dotycząca zgłoszenia gotowości do zamknięcia miesiąca została udostępniona również w zakładce INBOX