Faktury sprzedaży wprowadzone do systemu w wersji roboczej nie stanowią dokumentów księgowych, czyli nie są uwzględnione w rozliczeniu deklaracji. Oznaczone są kolorem pomarańczowym:Dokument roboczy można edytować, czyli wprowadzić zmiany lub skasować:


Po weryfikacji poprawności faktury można ją zaksięgować korzystając z przycisku Zatwierdź