Zmian danych firmowych, takich jak: nazwa, adres, rodzaj ewidencji księgowej należy dokonać w zakładce Ustawienia/Firma. Informacje zapisane w sekcji Dane podstawowe będą wyświetlane na fakturze sprzedaży: