System obecnie uniemożliwia zmianę/wybór języka wystawionej już faktury. W celu wygenerowania dwujęzycznego dokumentu sprzedaży, tj. w j. polskim i j. angielskim należy wystawić fakturę dla zagranicznego kontrahenta (NIP powinien zawierać kod danego kraju, bez znaków specjalnych). 
Uwaga! Faktury sprzedaży wystawione szablonem Faktura bez VAT zostaną wygenerowane wyłącznie w j. polskim.