Składka zdrowotna (ZUS 52) obliczona jest automatycznie przez system na podstawie zaksięgowanych dokumentów oraz wprowadzonych ustawień w zakładce Właściciel. Dane, które wpływają na wartość składki:

  • Zaksięgowane faktury sprzedaży;

  • Zaksięgowane faktury kosztu;

  • Amortyzacje środków trwałych;

  • Zaksięgowane remanenty (początkowy i końcowy);

  • Poniesione straty w poprzednich miesiącach;

  • Opłacone składki ZUS w poprzednich miesiącach.