Rozliczeń przelewów z dokumentami można dokonać w zakładce Rozliczenia płatności. Po właściwym ustawieniu filtrów z lewej strony ekranu zostanie wyświetlona lista przelewów:Transakcja zawiera następujące dane:


  1. Data - data operacji bankowej;

  2. Kontrahent - wskazany przez Użytkownika bądź automatycznie rozpoznany przez system. Kolorystyka czcionki sugeruje źródło pobranych danych. Kontrahent zapisany szarą czcionką został przypisany do operacji z banku, natomiast czarną - automatycznie przez system bądź przez Użytkownika. W przypadku nierozpoznanego kontrahenta istnieje możliwość manualnego wyszukania z listy lub dodania nowego.

   1. Rozliczone Dok/Opis przelewu - informacje zawierają nr faktury połączonej z operacją bankową oraz opis przelewu. Po kliknięciu w dokument nastąpi przeniesienie do zakładki faktur sprzedaży lub kosztu. W przypadku braku widoczności dokumentu należy skorzystać z opcji Rozliczenia;

  2. Kwota/Waluta - prezentacja wartości i waluty danego przelewu;

  3. Do rozliczenia - kwota przelewu pozostała do rozliczenia;

  4. Akcje do wykonania:

  • Rozliczenia - możliwość wskazania dokumentów z operacją bankową po wskazaniu kontrahenta. Po dokonaniu rozliczeń zostanie udostępniony podgląd i wybór ich edycji; 

  • Oznacz jako prywatny - oznaczenie operacji bankowej jako prywatnej spowoduje zmianę statusu na: Rozliczony. W przypadku powiązania dokumentów z operacją bankową, funkcjonalność jest niedostępna;

  • Wpłata/Wypłata - określa typ przelewu z możliwością jego zmiany.