System umożliwia księgowanie zakupu i sprzedaży na zasadach VAT marża. 


 1. W celu zaksięgowania dokumentu kosztowego związanego ze sprzedażą VAT marża należy wykonać poniższe czynności:


 • Podczas dodawania faktury kosztowej zastosować szablon Zakup towarów i materiałów;

 • Po uzupełnieniu niezbędnych pól w pozycji, która będzie związana ze sprzedażą VAT marża wybrać Typu rejestru: V - Zakup związany ze sprzedażą VAT marża;

 • Zapisać dokument.Zaksięgowana faktura zostanie ujęta w KPiR wraz z możliwością połączenia jej z dokumentem przychodowym. 


 1. Aby zaksięgować na zasadach VAT marży dokument sprzedażowy należy:

 • Skorzystać z szablonu Sprzedaż - VAT marża;

 • Uzupełnić dane:

 • Kontrahent,

 • Daty i nr faktury,

 • Waluta,

 • Wartość zaksięgowanych kosztów (związanych z daną fakturą sprzedaży),

 • Pozycje dokumentu związane z usługami własnymi,

 • Opis transakcji gospodarczej i Uwagi,

 • Dane do płatności,

 • Faktury zaliczkowe,

 • Opis i typ transakcji, w tym uwzględnienie procedury VAT marża:

 • dla biur podróży,

 • towary używane,

 • dzieła sztuki,

 • dzieła kolekcjonerskie i antyki.


Po wprowadzeniu niezbędnych danych zapisać fakturę. 


W celu prawidłowego zaksięgowania dokumentu, tj. wykazania dla niego wszystkich faktur kosztowych, które zostaną rozliczone oraz uwzględnienie prawidłowych wartości w pliku JPK należy skierować kursor na wystawioną fakturę i wybrać opcję Rozliczenia VAT marża. W wyświetlonym oknie zostaną zawarte na temat faktury wraz z możliwością jej rozliczenia:


 • Dane wystawionego dokumentu;

 • Ilość kosztów;

 • Kontrahent;

 • Zakres dat faktur do rozliczenia;

 • Pole wyszukiwania dokumentów;

 • Faktury, które zawierają co najmniej jedną pozycję Typ rejestru V - Zakup związany ze sprzedażą VAT Marża;

 • Rozliczone dokumenty kosztowe wraz z wartością;

 • Ilość kosztów pozostałych do rozliczenia. 
Po prawidłowym połączeniu dokumentów i uruchomieniu procesu kontroli zostanie wygenerowany JPK_V7 z wprowadzonymi danymi. 


Istnieje możliwość wystawienia faktury zaliczkowej przed wprowadzeniem faktury końcowej. Wówczas zamiast wartości zaksięgowanych kosztów dane zostaną zaktualizowane w polu Suma wszystkich prognozowanych kosztówW momencie zakończenia księgowania wszystkich dokumentów z danego miesiąca możliwe jest wygenerowanie Ewidencji sprzedaży dla VAT marża. Raport jest dostępny w zakładce rejestrów VAT po wyborze funkcji Ewidencja sprzedaży VAT marża dla wybranego miesiąca i zawiera dokumenty sprzedaży i rozliczone z nimi koszty.