Wystawienie faktury proforma możliwe jest w zakładce Fakturowanie/Faktury proforma po skorzystaniu z przycisku Wystaw proformę:
Podobnie jak w przypadku wystawienia faktury sprzedaży konieczny jest wybór właściwego szablonu:

Po uzupełnieniu i zapisaniu wymaganych pól dokument będzie znajdować się na liście faktur proforma:Z Opcji zaawansowanych dostępnych z lewej strony ekranu można pobrać fakturę proforma, wysłać e-mailem bądź

 skasować:Uwaga! Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym. Stosowana jest jako oferta handlowa lub dokument określający kwotę do zapłaty za przyszłą usługę lub dostawę towaru, w związku z tym nie podlega księgowaniu. 


Podczas wystawiania faktury proforma istotny jest wybór odpowiedniego szablonu, ponieważ po otrzymaniu należności od kontrahenta należy wystawić fakturę końcową, która będzie odpowiednio uwzględniona w rejestrach na podstawie zastosowanego formularza proformy.