System umożliwia pobranie raportu limitu sprzedaży do kasy fiskalnej. W celu pobrania wykazu należy przejść do zakładki faktur sprzedaży, z lewej strony wybrać opcję Pobierz raport i wybrać Limit do kasy fiskalnej:W raporcie uwzględnione są poniższe dane:

  • Kontrahent;

  • Data dokumentu;

  • Nr faktury;

  • Kwota dokumentu.