System umożliwia pobranie raportu kursów walut stosowanych do dokumentów oraz podpiętych do nich płatności. W celu pobrania raportu należy przejść do zakładki faktur sprzedaży bądź kosztu, z lewej strony wybrać opcję Pobierz raport, ustawić właściwy zakres dat - względem daty wystawienia i kliknąć w akcję Sprzedaż - weryfikacja kursów walut.


W raporcie uwzględnione są poniższe dane:

 • Nr faktury;

 • Wartość dokumentu;

 • Waluta;

 • Zastosowany kurs;

 • Data kursu;

 • Kurs w NBP z dnia - informacja, z którego dnia wg systemu powinien być zastosowany kurs;

 • Data dodania płatności do faktury;

 • Własny - zastosowanie kursu własnego dla płatności;

 • Rozliczenie kurs z dnia - dzień zastosowania kursu dla płatności;

 • Kurs w NBP - kurs, który wg systemu powinien być zastosowany do płatności;

 • Kurs w NBP z dnia - informacja, z którego dnia wg systemu powinien być zastosowany kurs dla płatności;

 • Kurs z banku - kurs, który został pobrany dla płatności przez bank;

 • Status - określenie wartości zastosowanego przez system kursu względem jego poprawności.


Uwaga! W przypadku podpiętych dwóch płatności do faktury, dokument zostanie w raporcie uwzględniony dwukrotnie z różną płatnością.