System umożliwia zlecenie polubownej windykacji w przypadku przeterminowanych płatności. Aby skorzystać z funkcji należy skierować kursor na nieopłaconą fakturę i wybrać opcję Zleć windykację:  


Następnie wprowadzić niezbędne dane kontrahenta oraz zaakceptować zgody i kliknąć Przekaż do windykacji:


Usługa realizowana jest przez firmę Vindicat. Użytkownik ponosi opłaty w formie prowizji - 6% jedynie w przypadku odzyskania należności.