Po wystawieniu faktury sprzedaży istnieje możliwość podglądu szczegółowych danych dokumentu bez konieczności wyszukiwania informacji w pozostałych zakładkach. W tym celu należy kliknąć w panel faktury i z dostępnych opcji wybrać akcję Szczegóły.
Zostanie wyświetlone okno zawierające takie informacje, jak:


  • Dane dokumentu (m.in. typ, status, data, wystawienia, data sprzedaży);

  • Dane kontrahenta;

  • Linie dokumentu;

  • Pozycje KPiR;

  • Rejestr VAT.