W systemie mOrganizer Finansów istnieje możliwość usunięcia błędnie wpisanego kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci, wyszukać właściwego kontrahenta z listy znajdującej się z lewej strony ekranu, a następnie wybrać przycisk Usuń.

 

System ze względów bezpieczeństwa uniemożliwi usunięcie kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura. Wyświetli się wówczas komunikat:W takim przypadku usunięcie kontrahenta będzie możliwe wyłącznie po uprzednim wykasowaniu wszystkich powiązanych dokumentów.