Zmianę adresu e-mail do wysyłki faktur, min. za usługi CashDirector należy dokonać w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane osób kontaktowych. Po wprowadzeniu właściwego adresu należy zapisać dane przyciskiem Zapisz w lewym dolnym rogu strony: