Prawidłowość obliczeń składek społecznych uwarunkowana jest od wprowadzenia właściwego kodu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Informację tę należy zawrzeć w zakładce Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane do ZUS. Przy parametrze Kod zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS należy wybrać przycisk Zmień, wprowadzić właściwy zakres dat, kod oraz zapisać zmiany. 

Najczęściej wprowadzane przez Użytkowników kody zgłoszenia do ZUS:


054000 (ulga na start) - obowiązuje w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna.


Po wprowadzeniu tego kodu należy w systemie również zaznaczyć parametr Ulga na start - okresy obowiązywania


057000 (składki preferencyjne) - w okresie kolejnych 24 miesięcy obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy), lecz w wartościach preferencyjnych.


Wraz z zapisem kodu należy w systemie zaznaczyć parametr Korzystam z preferencyjnych składek ZUS. Po zakończeniu okresu - wprowadzone dane nie powinny zostać usunięte - zanik informacji skutkować będzie wygenerowaniem korekt deklaracji ZUS DRA w trakcie obowiązywania składek preferencyjnych. 


059000 (Mały ZUS Plus) - obowiązuje w okresie kolejnych 24 miesięcy.


Po wprowadzeniu kodu konieczne jest również zaznaczenie parametru Mały ZUS - okres obowiązywania oraz wprowadzenie właściwej podstawy ubezpieczenia społecznego.


051000 (składki pełne) - przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzenia składki społecznej, zdrowotnej i składek na Fundusz Pracy w pełnej wysokości. 


Właściwy kod zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS można sprawdzić na stronie ZUS PUE.